نشر قطره فعاليت خود را در دي ماه 1367 شروع كرد كه از آن تاريخ تا كنون حدود 5199 عنوان كتاب در زمينه‌هاي:

ادبيات (244 عنوان)، تئاتر و ادبيات نمايشي (378 عنوان)، رمان-داستان خارجي (184 عنوان)، رمان-داستان ايراني (108 عنوان)، روانشناسي تأليفي (194 عنوان)، روانشناسي ترجمه (208 عنوان)، تاريخ و جغرافيا (34 عنوان)، نوجوانان (148 عنوان)، علوم اجتماعي (76 عنوان)، شناخت‌نامه و خاطرات (77 عنوان)، آموزشي (33 عنوان)،زبان و زبان‌شناسي (26 عنوان)، فلسفه و عرفان (16 عنوان)، علوم و فنون (27 عنوان)، كودك (18 عنوان)، پزشكي (5 عنوان)، دين (10 عنوان)، هنر (6 عنوان)، مديريت (36 عنوان) و نكته‌ها و گفته‌ها (1 عنوان)، به چاپ رسانده است.

هم‌چنين نشر قطره در سه سال اخير هر روز بيش از يك كتاب چاپ اول و تجديد چاپ منتشر كرده است:

 

آدرس: تهران _ خيابان فاطمي _ خيابان شيخلر (ششم) _ كوچه‌ي بنفشه _ پلاك 8

تلفن: 3-88973351

فكس: 89780782_021 

nashr.ghatreh@yahoo.com

اينستاگرام: @ghatrehpub

تلگرام: https://telegram.me/ghatrehpub